Efter kvittoskandalen: Regeringen utreder regler

Regeringen tillsätter en utredning för att se över reglerna för kommunal revision. Bland annat ska ett förslag om att ta bort förtroendevalda revisorer utvärderas.

"Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bland annat intern kontroll och ökad medborgerlig insyn samt minska risken för korruption", skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Utredningen ska som alternativ till att ta bort politiska utvalda revisorer utvärdera effekterna av en stärkt roll för så kallade sakkunniga, det vill säga icke förtroendevalda, revisorer.

Processen att nominera folk till kommunala styrelser ska ockås ses över för att se om det går att öppna upp för mer branschspecifik erfarenhet i stället för politisk kompetens.

Slutbetänkandet ska levereras senast den 31 mars 2015.

TT/P4 Göteborg