"Ett mer flexibelt chefsskap"

0:26 min

Den rödgröna majoriteten i Göteborg föreslår nu tidsbegränsade anställningar för stadens chefer och direktörer.

– Vi undviker inte oegentligheter på det sättet, men vi kan göra en utvärdering av chefen och ha en dialog om vad som varit bra och vad som varit dåligt, säger kommunalrådet Mats Pilhem (V).

I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår den politiska majoriteten i Göteborg att ett mer flexibelt chefsskap ska utredas av stadsledningskontoret.

I kravspecifikationerna för chefstjänster ska det också tydligt framgå att man ska följa staden värdegrund när det gäller etik och moral.

Stadsledningskontoret har fram till den 1 februari på sig att återkomma med förslag.

– De allra flesta av våra chefer sköter sig bra, säger Mats Pilhem.