Fler pedagoger i barngrupperna på Hisingen

Antalet pedagoger har ökat i Norra Hisingens förskolor. En mätning som gjordes i oktober månad visar att det nu går fem barn per förskolelärare vilket har varit stadsdelens rikttal.

– Hög personaltäthet är en av flera förutsättningar för att nå läroplanens mål och att det är tack vare en målmedveten satsning vi nu har nått vårt mål, säger Anders Andrén, chef för sektor Utbildning i Norra Hisingen.

Ett av förskolans många viktiga uppdrag för 2014 är att minska antal barn per pedagog. Efter en mätning som gjordes i oktober månad är nu antal barn per pedagog i stadsdelens förskolor nere i rikttalet 5,0.

P4 Göteborg
p4goteborg@sverigesradio.se