Hittar energi i tidvattenströmmar

Ett göteborgsföretag har börjat utvinna energi ur långsamma men stabila undervattensströmmar. Just nu har man igång en tre meter lång testanläggning utanför den nordirländska kusten.

Testanläggningern har visat sig fungera och levererar nu energi tagen ur bland annat tidvattenströmmar.

– Det har varit en lång kamp för att komma till den punkt där vi är nu, men att se vår anläggning "Deep Green" producera el gör det värt alla ansträngningar, säger Anders Jansson som är vd på företaget Minesto i en kommentar till tidningen Ny teknik.

Prototypen, som är i skala 1:4, har en generator som ska ge 3 kilowatt när tidvattnet har en hastighet på en meter per sekund.

Enligt Anders Jansson är det första gången el produceras till havs med ett kraftverk som är utvecklat för långsamt strömmande vatten.

En fullskalig installation är planerad till år 2015.

P4 Göteborg
p4goteborg@sverigesradio.se