Regionen vill hjälpa kommunerna i EU

1:35 min

När organisationen West Sweden nu ska avvecklas öppnar Västra Götalandsregionen för att ta över en del av arbetet. Regionen menar att det är viktigt att finnas på plats i Bryssel. 

Västra Götalandsregionen har ett eget kontor med två anställda i Bryssel sedan tre och ett halvt år tillbaka.

Medan West Sweden främst har hjälpt medlemskommunerna med att få till stånd EU-projekt, så jobbar Västra Götalandskontoret idag framför allt med bevaka EU-frågor och driva frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionen.

Olle Jonäng är chef för kontoret och arbetar tre dagar i veckan i Bryssel och två dagar i veckan på hemmaplan i Sverige. Han menar att Västra Götalandsregionen nu kan gå in och ta över en del av de uppgifter som West Sweden hittills har hjälpt medlemskommunerna med.

– Det finns ju vissa luckor vi enkelt skulle kunna hjälpa till med, utan att jobba direkt med projektutveckling. Det kan handla om besök hit ner till Bryssel eller partnersök, säger Olle Jonäng.

Olle Jonäng sitter i ett hörnkontor i det så kallade Sweden House i Bryssel. I samma hus har också Göteborg stad ett kontor. Olle Jonäng menar att övriga kommuner i Västra Götaland, som kanske inte har resurser att själva öppna kontor i Bryssel, ändå kan dra nytta av att Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad finns där.

– Övriga kommuner i regionen ska givetvis kunna ha nytta av de kontaktnät och den ställning som vi som region har och även som Göteborgs stad har.

Och Olle Jonäng poängterar vikten av att finnas på plats i Bryssel, för att ha möjlighet att påverka beslut och driva frågor som är viktiga för Västra Götaland.

– Ensam är ju inte stark, det är helt klart. När man är i Bryssel gäller det att skapa allianser. Det finns många nätverk här och man blir bara inbjuden om man finns på plats, säger Olle Jonäng.