Göteborg fortsätter samarbetet med sydafrikanska vänkommun

En delegation bestående av kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och 14 tjänstemän från Göteborgs Stad, reser till Sydafrika  i slutet av november för att besöka sin vänkommun Nelson Mandela Bay.

Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay bedriver ett samarbetsprojekt med stöd från Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Våren 2013 beviljades förnyat projektmedel för de kommande tre åren.

Samarbetsprojektet består av fyra delprojekt inom hållbar energi, hållbar mobilitet, klimatförändringar och stadsutveckling.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se