Västsveriges turism växer mest

Statistik från Tillväxtverket visar att turismen ökar mest i Västsverige. Under årets första nio månader ökade antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar med 4,4 %, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 1,3 procent.

Mest ökar de utländska gästnätterna och allra mest i Bohuslän. Totalt under året har de utländska gästnätterna i Bohuslän ökat med 18 procent. Bland de utländska gästerna ökade de norska mest volymmässigt.

Men även andra nationaliteter gillar Bohuslän, både från Europa och långväga marknader. Brittiska gästnätter i Bohuslän har ökat med 54 procent, och övernattningarna från USA gick upp 47 procent.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se