Kommunstyrelsen öppnar för mångspråkigt bibliotek

1:10 min

Göteborg kan få ett mångspråkigt bibliotek, ett Världslitteraturhus, efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett förslag från Kristdemokraterna ska utredas. Partiets kommunalråd David Lega ser det som angeläget.

– Inte minst för våra barn. Att öka förståelsen och integrationen hänger också ihop med böcker och litterära verk. En jättebra idé med en träffpunkt där man kan läsa allt från Iliaden till Harry Potter, säger David Lega.

I Världslitteraturhuset ska det gå att låna - och kanske också köpa - böcker på vanliga invandrarspråk i Göteborg. I huset kan finnas föreläsningssalar, en scen, sagorum, verkstäder och restaurang. Till skillnad från många andra kulturinstitutioner skulle det kunna ligga utanför centrala Göteborg, enligt KD-förslaget kanske i Gamlestaden.

Det skulle kosta en del, men både kulturnämnden och kommunstyrelsen säger ja till att ta med idén i arbetet som nu pågår med en ny biblioteksplan. Om Gamlestaden sedan är bästa platsen vill ledande politiker idag låta vara osagt. 

Mångspråkig profil har Stadsbiblioteket redan haft till viss del under sin ombyggnad. Sedan finns det verksamheter i bl.a. Stockholm och New York, som utredarna kanske vill ta en titt på.

David Lega säger att det får ta lite tid, så att det blir så bra som möjligt.

Att det blir ett Världslitteraturhus verkar han vara helt övertygad om.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se

FOTNOT
Förslaget väcktes i våras i en motion av kristdemokraten Maria Berntsson, som är vice ordförande i stadsdelsnämnden Östra Göteborg.