Test: tidvatten ger göteborgare el

Ett göteborgsföretag har börjat utvinna energi ur långsamma men stabila undervattensströmmar.

Just nu har man igång en tre meter lång testanläggning utanför den nordirländska kusten.

Testanläggningern har visat sig fungera och levererar nu energi tagen ur bl.a tidvattenströmmar.

- Det har varit en lång kamp för att komma till den punkt där vi är nu, men att se vår anläggning "Deep Green" producera el gör det värt alla ansträngningar, det säger Anders Jansson som är vd på företaget Minesto i en kommentar till tidningen Ny teknik.