Spanska läkare fyller vakanser på vårdcentraler

Under året har över 30 läkare från Spanien anställts av Västra Götalandsregionen för att bland annat tjänstgöra som allmänläkare på olika vårdcentraler i länet.

Rekryteringen är resultatet av ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen samt ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES och Schweiz där rådgivare i Sverige och Spanien varit aktiva.

– Det här bara början. Västra Götalandsregionen räknar med att behöva anställa drygt 200 läkare under en femårsperiod och det är svårt att hitta dem i Sverige, säger Thomas Engel, rådgivare i Göteborg i ett pressmeddelande.