Svårt få riva Lyckholms skorsten

Ägaren av gamla Lyckholms bryggeri på Mölndalsvägen vill nu riva den gamla bryggarskorstenen.

Enligt ansökan till stadsbyggandskontoret riskerar skorstenen att rasa.

Men stadsbyggnadskontoret vill att skorstenen bevaras, man skriver bl.a att: "Den aktuella delen av kvarteret betecknas i detaljplanen som särskilt värdefull byggnad och får därmed inte rivas".