Bättre betalt - kortare vigselkö?

Det är många som gifter sig borgerligt i Göteborg men bristen på vigselförrättare gör att väntan ofta blir lång.

Trycket är hårt och i Dicksonska palatset i Göteborg kan man tala om "strömhopp" med upp till 30 vigslar varje lördag.

Därför ser nu kommunledningen bland annat över ersättningen till vigselförrättare.

De får 110 kronor per förrättning och det anses lite, inte minst med tanke på att många par har egna önskemål om var och när vigseln ska hållas.

I Göteborg vigs 1 800 par om året borgerligt