Skillnad på mäns och kvinnors resande

Män kör mer bil och reser längre sträckor än kvinnor. Det visar ny statistik från Trafikanalys, som tittat på kvinnor och mäns resevanor.

Män reser drygt 30 procent längre sträcka än kvinnor, men kvinnors resor tar längre tid. Det beror på att kvinnor änvänder kollektivtrafik i större utsträckning medan män kör mer bil.

Att kvinnor tar huvudansvaret för hem och barn märks också då de lägger mycket tid på resor kopplade till service och inköp medan män lägger mest tid på att ta sig till och från jobbet.