"Vi har ett för trögt system"

1:32 min

Pappersarbetet blir en allt större tidstjuv för läkare och sjuksköterskor. Nu vill regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Gert-Inge Andersson, ge personalen friare tyglar.

Enligt Gert-Inge Andersson är sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen tungrott med mycket direktiv och styrning uppifrån.

--Vi är väldigt plikttrogna i Sverige. Kommer det ett råd då ska alla göra så eller en lag - då ska vi göra det. Men man kan sovra lite vad man behöver göra. Och har jag inte tid så behöver jag inte göra det, resonerar han.

Han jämför med privata vårdcentraler.

– Där får man större utrymme för eget tänkande. Jag kan inte förstå varför vi inte kan ha detsamma när vi driver vård i egen regi? Det är något i kulturen som gör att vi inte kommer till skott.

--Det är inte meningen att duktiga och kompetenta medarbetare ska behöva springa upp på stegen för att fråga politiker eller högre chefer om de får göra det eller det. Man ska ha en ram inom vilket man ska kunna ta egna beslut, tycker Gert-Inge Andersson.

I Västra Götalandsregionen styr politikerna vården genom ett beställar- och utförarsystem med 12 hälso-och sjukvårdsnämnder och fyra kanslier. Via det beställs vård från sjukhus, vårdcentraler och tandvård. Men nu vill Gert-Inge Andersson utvärdera systemet.

– Jag tycker att man borde fundera på hur det här beställar-och utförarsystemet behöver vara. Man behöver även se över antalet hälso-och sjukvårdsnämnder. Jag har inför nästa valperiod lagt ett förslag till de andra partierna att vi ska låta Göteborgs universitet göra en utvärdering av den nuvarande politiska situationen, säger han.