Femtusen göteborgare i stor hjärt- och lungstudie

1:18 min

Ett av världens största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor startar nu på Sahlgrenska universitetsjukhuset.

Femtusen göteborgare och totalt trettiotusen i hela landet kommer att delta i studien som kommer att pågå under tre år.

I studien kommer slumpvis utvalda personer i landet mellan femtio och sextiofyra år ingå.

En av dem är Jörgen Olsson som bland annat får göra konditionstest på cykel, test av lungfunktion och ultraljudsundersökning av halspulsådror.
– Jag cyklar just nu och har väldigt lätt belastning i början, men det blir nog tuffare i slutet av cykeltestet, säger Jörgen.

Det forskarna vill ta reda på är hur bland annat fetman påverkar hjärta, lungor och kärl i kroppen, säger Göran Bergström som är forskningsledare.

– Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar är den dominerande faktorn i dödlighet. De står för fyrtio procent av all dödlighet.

– Vi ser att det är mer förändringar i riskfaktormönster just nu. Mer övervikt, fetma och diabetes istället för kolesterol och rökning.

Göran Bergström menar att databasen man nu kommer att bygga upp med trettio tusen försökspersoner kommer gagna många forskare i framtiden.

– Det blir en jättestor databas med information där alla forskare - både i Sverige och internationellt kan ställa frågor och hämta ut information.

Jörgen Olsson tvekade inte att vara med i studien.

– När jag såg att det hade med kol att göra tvekade jag inte. Min pappa led av kol och min svärfar har det, så det finns nära mig, säger Jörgen.