Äldre med sämre hörsel blir mindre sociala

1:42 min

Sämre hörsel påverkar personligheten, utåtriktningen hos äldre, visar forskning vid Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet.

– De individer som hade svårt med hörseln, de sjönk mer signifikant, accelererat alltså, i nergång i utåtriktning, säger den legitimerade psykologen Anne Ingeborg Berg som är en av forskarna.

Fick de ett sämre liv?

– Det är svårt att säga. Men det vi vet är att utåtriktning är ett personlighetsdrag som är viktigt exempelvis när man drabbas av ohälsa, eller när man drabbas av partnerförlust eller saker som är negativa, så kan ju utåtriktning vara ett personlighetsdrag som gör att man är benägen att söka hjälp, att prata med människor om sina problem och då ser vi att det kan påverka livskvaliten negativt.

Under sex års tid har forskarna träffat 400 personer som från början var mellan 80 och 98 år gamla. Vare sig sämre fysisk ohälsa eller sänkt funktion påverkade personligheten, men det gjorde däremot en sänkt hörsel. Inte heller om någon hade hörselapparat förbättrade utåtriktningen, vilket enligt forskarna tyder på att det finns ett behov av stöd för att använda hjälpmedlen.

– Vi vet ju också att sänkt hörsel är relaterat till sänkt livskvalité, med isoliering och så. Det är ju kanske inte är den ohälsa som de flesta människor är rädda för att drabbas av, det är ju cancersjukdomar och demens framförallt med stigande ålder. Men att hörsel är ett sånt hälsotillstånd som vi behöver ta på större allvar.

Ett längre inslag kan du höra i Göteborg Direkt efter klockan 16 på måndagseftermiddagen.