Hungerstrejkande övervakas av ambulanspersonal

1:22 min

Ambulanssjukvården i Göteborg höjer nu beredskapen efter att läget för de hungerstrejkande palestinierna på Järntorget förvärrats

Risken för akuta sjukdomstillstånd ökar nu när strejken för uppehållstillstånd är inne på sin fjärde vecka, säger Anna-Karin Egeland som är verksamhetschef för ambulanssjukvården.

– Det gör det vartefter tiden går säger Anna-Karin Egeland som är verksamhetschef för ambulanssjukvården. Det är klart att utan mat och med viss begränsning av dryck så påverkas hälsotillståndet.

– För oss innnebär det att vi följer händelsutvecklingen väldigt nog.

Hungerstrejken på Järntorget är nu inne på sin fjärde vecka och ambulansen har satts i ständig beredskap. Samtidigt höjer också sjukhusen sin beredskap för att kunna vårda de 30 palestinier som slutat äta i en kamp för att slippa risken att utvisas till det krigshärjade Gaza.

Ett 30-tal gånger har ambulansen fått rycka ut hittills, och nu finns en uppenbar medicinsk risk i form av sänkt medvetandegrad och en utsatthet för infektioner enligt sjukvården, det här efter att vissa också nu valt att sluta dricka.

Strejken är en av de största hittills i asylärenden och enligt Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson så har den här typen av större aktioner blivit vanligare.

--Tidigare har vi sett att det kunnat vara enskilda individer men det stora skillnaden är omfattningen av personer och hur länge det pågår.

Vad kan det leda till vad gäller asyl?

– En hungerstrejk påverkar aldrig utgången i ett asylärende, konstaterar Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson