Volvoingenjörer ska ta in verkligheten i teknikklassrummet

Volvokoncernen startar nu "Skolsteget", ett utbildningsprojekt tillsammans med Göteborgs stad som nästa läsår ska låta 14 ingenjörer samarbeta med lika många lärare i fem gymnasieskolor i Göteborg

Det gäller Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet och Göteborgs tekniska college.

Ingenjörerna ska delta i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen genom att bidra med faktiska problemställningar och utmaningar från sin verklighet, och genom att informera om ingenjörsyrkets bredd och möjligheter, skriver Volvokoncernen i ett pressmeddelande.