Transfer inspirerar till nya yrkesval

1:08 min

Transfer är en ideel förening som organiserar och utbildar föreläsare från närings- och föreningslivet. Syftet är att främst gymnasieelever ska få en inblick i arbetsliv och företag.

– Den enskilde läraren kan på det sättet bjuda in yrkeslivet direkt i klassrummet, säger Annika Vannerberg som jobbat länge i Transfer Väst bland annat som ordförande.

– Transfer kan föra intressanta förebilder direkt in i klassrummen. Förebilder som kan förmedla en vision, en bild, en tanke till de unga gymnasisterna om hur det kan vara ute i arbetslivet och på företagen i vuxenvärlden, säger Annika Vannerberg

Lärarna kan kostnadsfritt beställa en föreläsning till klassrummet, som komplement till den ordinarie undervisningen.

I Transfers nätverk finns föreläsare som är verksamma inom många olika yrkesområden. Föreläsarna ställer upp ideellt i mån av tid för att inspirera ungdomarna till egna initiativ, studier och framtida yrkesval. Under drygt tio år så har runt 150 000 skolelever fått besök av flera hundra olika föreläsare från Transfer Väst.

Direkt efter träffen i klassrummet så ger eleverna och läraren föredragshållaren återkoppling och betyg. På en tiogradig skala så ligger snittet på höga 9,1 under tioårsperioden.

– Innan vi skiljs från läraren och eleverna så frågar vi, i vår tur, lite mer konkret hur de har reagerar på det som föredragshållaren pratat och diskuterat med dem om, säger Annika Vannerberg.

Själv minns hon en elev som blivit så intresserad av ett visst yrke att eleven växlade över och började läsa på den naturvetenskapliga linjen.

Men det finns också mer handfasta och lite oväntade reaktioner från eleverna.

– Nu har jag hört vad det innebär att vara advokat, och nu har jag bestämt att det ska jag aldrig bli...!