Göteborg i topp på hbtq-lista

0:59 min

Göteborg hamnar i topp bland Sveriges kommuner när RFSL har tittat på skillnader i förutsättningar för hbtq-personer.

RFSL har tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting i enkäter mätt områden som skola, utbildningsinsatser, hbtq-personers utsatthet för hatbrott och kommunens verksamhet. Det är den första mätningen sedan 2006.

Resultatet går totalt sett uppåt jämför med tidigare år. 46 kommuner får godkänt, jämfört med bara 9 kommuner för åtta år sedan.

– Det känns ju väldigt postivt. Vi har ju jobbat mycket med rättighetsfrågor och HBTQ-frågor tillsammans med organisationerna på olika sätt, på intrapolitiska nätverk och sånt. Det ser ut som det kanske gett resultat att vi jobbar på bredden och det är glädjande.

Rådet har precis fått en rapport om hur det är att leva och arbeta i Göteborg som hbtq-person och jobbar vidare på det nu säger Thomas Martinsson. Men det går inte att slappna av ännu.

– Det är ju ett träget arbete och vi vet om att vi har många utmaningar kvar. Det är att titta på vilka rekommendationer som kommit i den här hbtq-rapporten som vi precis fick till kommunstyrelsen och anteckna det. Och att tillsammans med hbtq-rådet, som består av politiker och företrädare för hbtq i Göteborg, att diskutera hur vi gör Göteborg till en så en öppen stad och det finns fortfarande kvar att göra. Men det här är ju ett tecken att med rätt redskap är på vi rätt väg. Så det känns väldigt bra, säger Thomas Martinsson.