Bamse ska främja barns hälsa

Nu kallas Bamse in för att ta snacket med barnfamiljerna om hälsan.

Ett sätt att få med sig både barn och stundtals känsliga föräldrar.

-För personalen på barnavårdscentralen till exempel är det inte så lätt att ta upp de här frågorna utan att familjerna känner att man får kritik för hur man lever, säger Angélique Rooth, kommunikatör inom folkhälsa på Västra Götalandsregionen.

Med en specialframtagen Bamsetidning för barn mellan fyra och sex år är tanken att samtalet ska flyta lättare. Tidningen kommer att finnas på vårdcentralen, hos tandläkaren, i förskolan och på andra platser.

I tidningen får barnen bland annat lära sig vad man kan göra istället för att sitta framför datorn, hur man äter bra, om sömn och vila och fakta om tänder.