Bostadsplanerande i Askim riskfyllt för kommunen

1:32 min

Fram till 2040 behöver det byggas runt 100 000 nya bostäder i Göteborgs stad. Kommunen pekar ut Askim som ett bra område för byggande, trots att  de inte äger så mycket mark där. Det kan skapa problem.

För att klara befolkningsökningen och ett kraftigt ökat byggande har politikerna pekat ut tre områden som kan bidra med värdefull byggmark. Det är Askim i söder, Olofstorp i öster och Hisingen i norr.

Och trots att mycket av marken i Askim inte ägs av kommunen så satsar man ändå på Askim som ett framtida utbyggnadsområde.

– Det finns naturligtvis områden i Askim som kan ge oss problem när det gäller markfrågan. Men i södra Askim äger kommunen en hel del mark, så där ska vi snabbt kunna komma igång med bostadsbyggandet, säger Mats Arnsmar, ordförande i Byggnadsnämnden.

Ungefär 6 500 bostäder ryms idag i planen för södra Askim.

Mats Arnsmar räknar med att det från år 2020 ska kunna byggas cirka 1 500 bostäder per år i de tre byggreservaten i Askim, på Hisingen och i Olofstorpsområdet.

I hela Göteborg så kan byggproduktionen redan om fem år ha kommit upp i  7000 nya bostäder per år.

När man snabbt ska börja bygga ut stan så visar det sig erfarenhetsmässigt att det är bra om staden äger den mark som det ska byggas bostäder på. Då slipper man dyra markaffärer som kan ta lång tid att genomföra.

Sen brukar ju överklagandeprocessen av bygglov ta mycket lång tid. Det finns exempel från just Askim där grannar lyckats förlänga överklagandeprocessen i flera årtionden.

Men Askim som byggreservat avskräcker inte heller miljöpartisten Tina Wallenius i byggnadsnämnden.

– Även Askimsborna blir ju äldre och vill kanske flytta från huset in i en lägenhet. Och när barnen växer upp så måste det kunna finnas bostäder också för dom, säger hon.