Trosamfund ska få folk att rösta

Nu engagerar staten för första gången olika trossamfund för att få människor som inte röstar till valurnorna.

Den här veckan uppmärksammar vi de som inte röstar i valet, särskilt i förorter som exempelvis Biskopsgården och Bergsjön  där valdeltagandet är lågt.

Regeringens satsning för ökat valdeltagande inför både EU-valet och riksdagsvalet är på 60 miljoner kronor. Den största delen av pengarna går till partierna men för första gången satsar regeringen också på att involvera trossamfunden och religiösa ledare för att verka för ett ökat valdeltagande.

I den somaliska församlingslokalen på Kometgatan i Bergsjön brukar man äta en traditionell somalisk middag tillsammans, och samtidigt diskutera politik och vikten av att rösta i valet.

Sheik Abdirahman gläds åt statens satsning på trossamfunden och anser att religiösa ledare kan nå grupper som är svåra att nå på något annat sätt.

Även i Sankt Johannes församling i Hjällbo, som är en syriskortodox församling har man intresserat sig demokratiarbetet och tycker att det är bra att även staten ser fördelen med de religösa ledare.