Satsning mot ohälsa bland tjejer i Angered

1:42 min

Projektet "Fit for life" ska motverka ohälsa bland unga tjejer i Angered genom träning och föreläsningar. 

Både från vården, skolan och socialtjänsten märkte man särskilda problem med ohälsa bland unga tjejer i Angered. Men av olika anledningar brukar de inte söka hjälp.

– Syftet med projektet är att ge tjejerna själva en möjlighet att kunna påverka sin hälsa med ganska enkla medel. Vi vill också visa att hjälp finns att få och samtidigt vill vi erbjuda dem en sammanhang att träffa andra som har liknande problem eller som vill förändra sitt liv i samma riktning som dem, säger Sara Malm som är ansvarig för projektet och kurator på akutmottagningen i Angered. 

De vanligaste hälsoproblemen bland unga tjejer är psykiska såsom depression, ångest och hopplöshet. Något som även kan leda till fysiska problem. Enligt Sara Malm, kan det dessutom vara svårt för tjejerna i Angered att komma igång.

- De har inte möjligheten att på samma sätt kunna använda de fritidsaktiviteter som finns. Det kan bero på olika saker. Bland annat kan det bero på att de inte känner sig bekväma.

Nu kommer de att få på prova på olika träningsaktiviteter. Men de kommer också att få veta mer om till exempel kost, relationer och sömn. 

Efter två pilotomgångar har man höga förväntningar med projektet.

- Tjejerna hade ökat sin tilltro till sin egen förmåga att förändra och detta i mycket högre grad än vi hade trott. Det är väldigt positivt, säger Sara Malm.