Alliansen: Minst ett äldreboende om året i Göteborg

Bygg minst ett äldreboende om året i Göteborg. Det säger Allianspartierna i Göteborg i det gemensamma valmanifest som nu har presenterats.

Satsningen på äldreboenden är den enskilt största satsningen (i manifestet), säger moderata oppositionsledaren Jonas Ransgård:

- Vi behöver vända utvecklingen med ständigt avvecklade platser i äldreboendena. Då satsar vi också mest där.

Alliansens valmanifest i Göteborg upprepar många tidigare krav, som skolpeng och valfrihet i välfärden, men innehåller också nya konkretiseringar som 250 miljoner till nya äldreboenden. 400 investeringsmiljoner var reserverade i borgerliga budgetar i våras och nu avslöjar man alltså vart pengarna ska gå. Det blir också 50 miljoner till slitna skollokaler.

Alliansen garanterar också plats på trygghetsboende för dem som är över 85. Det betyder att det kan genomföras med stöd av Miljöpartiet som har ett liknande löfte.

- Om det skulle falla sig så att vi behöver det så är det välkommet att miljöpartiet har ett liknande förslag, säger Jonas Ransgård.

Alliansen lovar stoppa det rödgröna försöket med sextimmars arbetsdag på ett äldreboende, pengarna kan istället finansiera hundratals äldreboendeplatser, säger man.

Andra löften är att högskolestuderande - precis som ungdomar - ska få 25 % rabatt i kollektivtrafiken. Och i skolan ska det bli fler lärare och halvklasstimmar och klasstorleken ska minska.

Allianspartierna vill också satsa på över 3000 lärlingsjobb, praktik-, sommarjobb och yrkesintroduktion i företagen. Men det är ingen kritik av den borgerliga regeringens jobbpolitik, säger Jonas Ransgård:

- Vad vi kan bidra med här är vägar in på arbetsmarknaden.