Svårare cykla och parkera när Linnégatan ska få nya lindar

Cykelbanan längs delar av Linnégatan i centrala Göteborg och flera parkeringplatser stängs nu av idag för att park- och naturförvaltningen börjar förbereda marken för den nya allén.

Gångvägarna påverkas inte.

Träden ska sedan planteras i november - december.

Avstägningarna sker kvartersvis  Det är tre kvarter längs Linnégatan 52-66 och Linnégatan 61-63 som får nya parklindar på senhösten.

En preliminär tidplan för arbetena finns på goteborg.se/trad.