Projekt minskade tiden för invandrare att få jobb med fyra år

Fyra års kortare tid från uppehållstillstånd till arbete. Det är resultatet för hälften av de över 500 personer som deltagit i Västra Götalands länsstyrelses "Projekt Utländska Akademiker".

Projeket syftade till att fortare få invandrade akademiker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 507 deltagare har under 3 år deltagit i totalt 22 utbildnignsinsatser och när projektet utvärderades var 48 procent av deltagarna i arbete och ytterligare 16 procent var i högre utbildning eller praktik.

Av de som fått arbete var tiden från uppehållstillstånd till anställning 2,7 år, vilket kan jämföras med att det tar i snitt sju år för en invandrad akademiker att få jobb. Det betyder att tiden från uppehållstillstånd till arbete förkortats med fyra år, vilket innebär att den samhällsekonomiska vinsten för den här gruppen är 327 miljoner.