Göteborg stad dålig på att förvalta stiftelser - ny organisation behövs

1:17 min

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Göteborgs stads förvaltning av stiftelser och tycker att staden har en ineffektiv organisation med bristande förmåga eller vilja att förvalta stiftelserna.

Nu vill Göteborgs stad tillsätta en helt ny organisation.

– Jag tycker det är jättetråkigt. Självklart, säger Jan Persson som är förste stadsjurist och ytterst ansvarig för förvaltningen av stiftelserna i Göteborg.

Efter att länsstyrelsen under 2013 och 2014 granskat 90 stiftelser som förvaltats av Göteborgs Stad riktar de nu allvarlig kritik mot Göteborgs Stad. Bland annat skriver länsstyrelsen att "Kompetensen och ambitionsnivån hos Göteborgs stad måste höjas väsentligt och att allvarliga brister passerat förvaltningen obemärkt.

– Brister som är ganska gamla i tiden. Vi behöver ta ett helt nytt grepp på verksamheten, tycker Jan Persson.

Bland annat handlar bristerna om att bidragen som stiftelserna har betalat ut gått till fel ändamål, det har varit för höga belopp, och i vissa fall har stiftelser också gjort utbetalningar trots negativa resultat.

Dessutom har förvaltningen av stiftelserna haft för höga kostnader i förhållande till bidragen.

Nu säger Jan Persson att en helt ny organisation behöver komma på plats.

– En viktig bit är att koncentrera den här verksamheten på färre och kompetenta händer.

Menar du att förvaltningen av stiftelserna tidigare legat i inkompetenta händer?

– Nej, inte inkompetenta men i inte tillräckligt kompetenta händer.Det har varit för utspritt. Det är för många aktörer i detta, säger Jan Persson.