Bostadskrisen

Fastighetsägarna sågar byggviljan i Göteborg

1:07 min

Nu kristiserar fastighetsägarna kommunledningen för att inte ta byggandet på allvar.
Det saknas politisk vilja, anser Rikard Ljunggren på Fastighetsägarföreningen.

I går kunde vi berätta om att det kommer att ta upp mot 10 år att bygga 140 bostäder på Majstångsgatan i Majorna.

Byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar skyllde förseningen på att stadsbyggnadskontorets tjänstemän inte kunnat lösa buller och parkeringsfrågan.

Rikard Ljunggren som är näringspolitiskt anvarig hos Fastighetsägarföreningen i Göteborg reagerar på att inget händer på Majstångsgatan.

– Det är uppenbart att det saknas en politisk vilja att ta strid för nyproduktion och stadsutveckling i Göteborg. Det gäller från kommunstyrelsens ordförande och ner till politikerna och tjänstemännen i de olika förvaltningarna.

Rikard Ljunggren efterlyser en vision och en politisk målbild för ett kraftigt ökat bostadsbyggande.

– Det är en viktig faktor för att kunna komma tillrätta med den eftersläpning i bostadsbyggandet som vi har här i stan, menar Rikard Ljunggren.