Göteborgs gymnstiksällskap äldst i landet

Sveriges äldsta gymnastikförening firar 145 år i Göteborg idag, lördag.

Göteborgs gymnastiksällskap grundades 1869 och höll hus i Exercishuset vid Heden. Idag har man cirka 120 rätt ålderstigna medlemmar. Den är öppen för alla.

Två gånger i veckan gymnastiserar ett 50-tal äldre män i Hvitfeldtskas gymnastiksal och då är alltid även sällskapets äldste medlem 90-årige Folke Rimark med. Han har bara missat ett fåtal gymapapass sedan 1961.