Dag i Alingsås om unga med ADHD och autism

Neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autism , Asperger, och Tourette är i centrum när det på onsdag hålls en konferens på Alströmerteatern i Alingsås.

Den är tänkt för dem i skolan och på andra håll som möter barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar.

Konferensens omkring 600 personer deltagare ska lära sig att bättre bemöta dessa unga med bland annat koncentrationsproblem och svårigheter i det sociala samspelet.

På kvällen hålls en föreläsning för allmänheten, också den på Alströmerteatern.