Riksbanken nollar styrräntan

Det blev som flera bedömare trott en räntesänkning från Riksbanken. Ledningen sänker styrräntan så mycket det bara går, från 0,25 procent till 0,00 procent. Sverige har därmed nollränta.

Att räntan sänks beror på att Riksbanken vill få fart på inflationen, så att priserna börjar stiga. Först i mitten av 2016 tror Riksbanken att räntan sakta kommer att börja höjas igen.

Svensk ekonomi är relativt stark, enligt underlaget till räntebeskedet, men inflationen är alldeles för låg. Därför sänker Riksbankens direktion räntan så mycket det går.

Vid Riksbankens förra räntebesked i september lämnades räntan oförändrad. Då spådde Riksbanken att räntan skulle höjas först mot slutet av 2015.

Texten uppdateras.