Bussfilerna har kortat restiden

1:38 min

Bussfilerna har haft effekt på kollektivtrafiken visar en ny konsultrapport. Restiden för bussar har minskat något medan den har ökat en aning för biltrafiken på infartslederna.

Mellan Kungälv och Bäckebol/Backadal på E6:an norrut har filerna kortat bussresan med tre-fyra minuter när trafikstörningarna varit som värst. I genomsnitt har resan med Röd och Grön Express kortats med en minut (på respektive sträcka). En viktig minut, menar Line de Verdier, som är projektledare på Västtrafik.
– Den är jätteviktig, inte minst för att variationerna i restider har minskat och våra kunder kan lita mer på att kollektivtrafiken kommer fram, säger Line de Verdier.

Nya bussfiler finns planerade, närmast på 158:an söderut och E6:an längre norrut. Och Line de Verdier hoppas att det kommer fler.
– Det här är bara de första stegen vi tar mot ett fördubblat resande och på sikt behövs det större infrastrukturinvesteringar också.

Oroliga bilister kommer att tänka "Jaha, det blir ännu svårare för oss att ta oss fram i Göteborg", vad säger du om det?
– Det är svårt för mig att svara på den frågan, men prova gärna kollektivtrafiken och sitt och läs en bok i lugn och ro, säger Line de Verdier.

På torsdagen kom också Transportstyrelsens nya kvartalssiffror som visar att biltrafikens restider ökat en aning från förra året på Göteborgs infartsleder och att skattepliktiga passager vid betalstationerna också ökat lite.
Men fortfarande är det en dämpning av trafiken jämfört med 2012, innan trängselskatten infördes. Och nu vid årskiftet ska skatten som bekant höjas efter riksdagsbeslut. Kanske hinner riksdagen också till dess besluta om trängselskatt för utlandsfordon.

Eftersom det är första gången trängselskatten höjs i Sverige är det ingen som egentligen vet om - och i så fall hur mycket - trafiken kommer att dämpas.