Åtalas för mångmiljonsmuggling av cigaretter

Sex personer åtalas för storskalig cigarettsmuggling i Göteborg. Det handlar om miljontals cigaretter och över 150 miljoner kronor som inte har betalats i en härva som har förgreningar även utanför Sverige. 

Det är en lagerlokal i Västra Frölunda som varit knutpunkt i den omfattande cigarettsmugglingen, som totalt rör sig om drygt 108 miljoner cigaretter och över 152 miljoner kronor i undandragna avgifter.
Men transporterna har gått över halva Europa, från fabriken i Polen via bland annat Holland och Tyskland innan de nådde Göteborg.

Tullverket lyckades i samarbete med Europeisk tull, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och polisen få korn på smugglingen och stoppa flera transporter.

Nu åtalas sex personer för smugglingen, fyra chaufförer, en företrädare för lagret i Frölunda och en person som tros vara hjärnan bakom det hela och som utlämnats från Estland.

Smugglingen som åtalet omfattar har skett under 2014, och handlar om femtiotalet miljoner kronor som inte betalats, men hela affären säga handla om minst tre gånger så stora belopp.