"Blå" skatt skapar 18 000 sjöjobb

1:48 min

Ny tonnageskatt kan ge 18 000 nya jobb och hundratals nya fartyg till den svenska handelsflottan. Det var sjöfartsnäringens budskap till infrastrukturministern Anna Johansson idag. 

Om en dryg vecka presenteras den tredje utredningen i frågan och Kenny Reinhold ordförande för fackföreningen SEKO Sjöfolk ser en så kallad blå skatt som helt avgörande för branschen:

– Den är jätteviktig för oss och hela landet. Den är avgörande om vi överhuvud ska ha svensk sjöfart i framtiden. 

Den här frågan har tragglats i många år - ser ni en lösning nu? 

– Vi har goda förhoppningar att det kommer att gå, det låter positivt.

Två tidigare utredningar har förordat tonnageskatt och två riksdagar har beställt en proposition, ett regeringsförslag, men inget har hänt. Bara de senaste fem åren har över tusen jobb försvunnit i den svenska handelsflottan som idag består av hundra fartyg.

I övriga Europa har sjöfartsländerna redan infört tonnageskatt, en fast långsiktig skatt baserad på storleken av fartyget, istället för på vinster som går upp och ner, vilket ger fördelar säger Pia Berglund VD för Svenska Redarföreningen:

– Det skulle göra att vi får en förutsägbar skattemodell som gör att vi kan återinvestera kapital vi har. Idag för vi skatta bort kapital.

– Det här är inte tänkt att vi ska göra pengar på utan att återinvestera i exempelvis miljövänliga fartyg. 

Vilket kommer att resultera i över 250 nya svenskflaggade fartyg, enligt branschen. Så här svarade infrastrukturminister Anna Johansson socialdemokrat på kravet om tonnageskatt, ett krav Socialdemokraterna själva drivit i riksdagen tidigare: 

– Det finns egentligen en ganska bred enighet om att detta ska införas. Nu är det i första hand en fråga om hur mycket pengar och om vi kan finansiera det med de mycket svåra förutsättningar Sverige har nu. 

– Att näringen ligger på och är ambitiös är i grunden inte ett problem utan är en positiv press. Det finns en positiv förväntan om att göra någonting bra. 

I uppvaktningen idag deltog även Sjöbefälsföreningen.