Svavelutsläppen från fartyg minskar

1:26 min


Svavelutsläppen från fartyg har minskat sedan nya regler trädde i kraft vid årsskiftet, visar mätningar som Chalmers gjort vid Älvsborgs fästning i hamninloppet.Det är med ny teknik från Chalmers som forskarna kunnat visa att svavelutsläppen minskat med omkring 80 procent sedan de nya reglerna började gälla. Tekniken möjliggör att utsläppen kan fjärrmätas och är betydligt enklare än de kontroller som görs ombord på fartyg idag. 

– Mätningarna görs på fartyg i verklig drift, säger Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys på Chalmers i Göteborg.

Dessa innebär att fartyg i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen måste använda olja med högst 0,1 procent svavel.

En femtedel av de kontrollerade fartygen släppte ut för höga halter av svavel, men för att utfärda sanktionsavgifter krävs ännu mer noggranna mätningar.