Skräpstopp ska öka tryggheten i Biskopsgården

Minskad nedskräpning och  förebyggande arbete mot missbruk är två åtgärder som ska öka tryggheten i Biskopsgården. Det hoppas man i samverkansarbetet Trygg i Västra Hisingen. 


Efter ett möte på Sjumilaskolan i Biskopsgården igår, kommer samarbetsmodellen Trygg i Västra Hisingen igång på allvar.

Bakgrunden är den trygghetsundersökning som genomfördes i december som visade att 22 % av de boende i Biskopsgården känner sig otrygga, jämfört med 6 % i närliggande Torslanda.

De största problemen invånarna upplever i Biskopsgården är nedskräpning, trafikproblem, skadegörelse och klotter samt alkohol- och drogpåverkade personer utomhus. Kvinnorna känner sig betydligt mindre trygga än männen. 

Nedskräpning, kvinnors otrygghet och förebyggande av missbruk kom upp under mötet som prioriterade områden att förbättra. 

På mötet deltog förutom polisen och stadsdelsförvaltningen också in  vånare och representanter från olika föreningar i stadsdelen.

På liknande sätt som Trygg i Angered kommer nu polisen och stadsdelsförvaltningen fortsätta samarbetet med invånarna för att öka tryggheten i Västra Hisingen.