SP forskar på framtidens antibiotika

1:37 min

Att antibiotika inte biter på bakterier är ett världsproblem, men det kan snart komma att lösas. Forskningsinstitutet SP i Borås är med i EU-projektet som kan bli banbrytande.

Ett stort och växande problem för sjukvården i hela världen är att många bakterier utvecklar resistens och därmed inte längre går att behandla med traditionell antibiotika.

Snart ingen bot
Nya strategier för att behandla infektionssjukdomar och minska användningen av traditionell antibiotika är på gång i Europa och inte minst på Statens tekniska forskningsinstitut, SP i Borås.

SP är med som en av 16 parter i EU-projektet FORMAMP och bedriver forskning på nya sorters antibiotika som bakterier har svårare att utveckla resistens mot, något som kommer att behövas i framtiden enligt projektledare Helena Bysell.

– Om det fortsätter i den takten som det gör nu så kommer det kanske finnas en dag då det inte finns något funktionellt antibiotika på marknaden som vi kan använda när vi drabbas av infektioner.

Förstör cellens membran
Antimikrobiella peptider är proteinfragment som naturligt finns i kroppen och det är kring dessa fragment som forksning om nya sorters antibiotika kretsar.

Peptiderna verkar på hela bakteriens membran och tar sönder dess skal till skillnad från den traditionella antibiotikan som bara agerar på en receptor på bakterien. Detta gör att bakterierna dör snabbare av peptiderna och därför inte hinner stöta bort antibiotikan och utveckla en resistens mot den.

– De har en annan mekanism för att döda bakterier än den traditionella antibiotikan, vilket gör dem väldigt intressanta för att utveckla till läkemedel, säger Helena Bysell.

Slipper behandla hela kroppen
Just nu arbetar SP i Borås med att utveckla olika formuleringar som kan bära den nya antibiotikan, det vill säga i en en kräm eller gel. Det gör att man i framtiden inte kommer behöva behandla hela kroppen när man är sjuk.

– Man ska inte behöva ta antibiotika intravenöst i hela kroppen om man har en hudinfektion till exempel som är begränsad till ett ställe. Utan då ska man kunna ta det här som en gel eller kräm istället och behandla det lokalt, säger Helena Bysell.

2017, när projektet är färdigt, hur långt har ni kommit då?

– Då hoppas vi att vi hittat några lovande alternativ som utvärderats i djurmodeller som sedan tas vidare i nästa steg i utvecklingen. Vi har med bland annat Läkemedelsverket som en partner i projektet så vi hoppas att vi har förberett ganska bra också för den regulatora biten som kommer därnäst.