KD, M och FP vill inte följa folkomröstningen

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i Göteborg vill inte följa resultatet i den rådgivande folkomröstningen om trängselskatt. 

57 % av de röstande sa nej till trängselskatten som delfinansiering av det västsvenska paketet. Men de tre borgerliga partierna konstaterar inför kommunstyrelsens möte om drygt en vecka att det inte finns några andra bra sätt att finansiera paketet, som ger samma goda resultat för trängseln och miljön.

Att höja skatten är inget alternativ enligt partierna, för att klara de infrastruktursatsningar som partierna menar är nödvändiga för Göteborg.

De borgerliga partierna vill också att regeringen snarast inför ett undantag för de boende i Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra så de slipper betala vid stationerna i Backa och Tagene.