Snart nya bostäder vid älven

1:04 min

Bostadsbyggandet på Första Långgatan i Göteborg kan vara på väg att ta fart. Det gäller norra sidan av gatan, den del som ligger mot älven, där planerna på två skyskrapor lades ned för 30 år sedan.

Det fanns en tid när hus över fem- sex våningar ansågs strida mot god göteborgsk byggsed. Det var självutnämnda ordningsmän och kvinnor ur arkitektskrået och bland stadsplanerarna som satte agendan, eller rättare sagt, höjden på husen.

Ett privat byggföretag ville vid mitten av 1980-talet uppföra två skyskrapor på över 30 våningar på Första  Långgatan. Men förgäves. Sen dess har ett parkeringsdäck i två plan upptagit den ytterst dyrbara bostadsmarken.

Men någon gång in på nästa årtionde tror byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (Mp) att storprojektet Norra Masthugget kommer igång.

– Det här är mitt i stan, det är många människor som har synpunkter och intressen här.

Överklaganden kan gå hela vägen upp och det tar flera år innan bygget då kan komma igång. Stadens egen planering ska vara klar inom ett par-tre år. Sen skulle man kunna börja bygga på det stora projektet Norra Masthugget, säger Ulf Kamne.