Fetmamedicin kan hjälpa alkoholister

Ett läkemedel som används mot diabetes och fetma skulle också kunna hjälpa mot alkoholberoende. Det visar en studie från Sahlgrenska Akademin gjord på möss och råttor.

Medicinen innehåller ett hormon som visat sig på råttor göra att ämnet dopamin inte frisätts, de upplever alltså inte längre någon belöning av alkoholen. Motivationen att dricka alkohol minskar hos råttor som är framavlade att dricka mycket.

I Sverige är bortåt fem procent av den vuxna befolkningen alkoholberoende, vilket motsvarar runt 300 000 personer. Ännu fler svenskar har en riskfull alkoholkonsumtion. Ungefär 15 procent dricker mer än 14 standardglas per vecka (män) eller mer än nio standardglas per vecka (kvinnor).