Suicidpreventiva dagen

Var sjätte timma tar någon sitt liv

1:11 min

Allt fler mår psykiskt dåligt eller känner någon som mår dåligt. Enligt socialstyrelsen är det idag ett av våra största folkhälsoproblem. Vad ska till för att förbättra situationen?

Nästan 20 procent av den arbetsdugliga befolkningen kommer någon gång må psykiskt dåligt under sitt liv och enligt Lovisa Bengtsson från Suicidprevention i Väst är det den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

De senaste 30 åren har dock just självmorden över lag minskat, faktiskt i alla åldersgruppen utom en.

– I åldern 15-24 år är det den vanligaste dödsorsaken, säger Lovisa Bengtsson.

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera om någon mår dåligt, eller ens veta vad för tecken man ska leta efter om man misstänker något.

– Det finns riskfaktorer, förändrat beteende, om man drar sig undan. Och sen att ta allt prat om självmord på allvar.

Ofta kan det vara naturliga förändringar i människors liv, men det är viktigt att vi ska reagera och försöka agera.

Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne, och Lovisa Bengtsson tror att det har att göra med en lång tid av tystnad kring ämnet och att det även har varit straffbart. Men hur ska man då bryta tabut?

– Att jag är här och pratar om det är ett steg och att fler uppmärksammar Suicidpreventiva dagen, det är en del. Vi ökar medvetenheten och också slår hål på myter och fördomar om psykiskt ohälsa.

Men Lovisa Bengtsson menar att det inte räcker med att bara uppmärksamma det stora problem som psykiskt ohälsa är.

– Om vi bryter tabuna och göra det mer pratbart måste vi också fånga upp och ha ett samhälle som kan vara rustat för det att man kan får vård när man söker hjälp.