Ale kan försinka bygget av Hisingsbron

1:27 min

Ale kommun kan försena bygget av den nya Hisingsbron så länge att tidsplanen för bron helt spricker.

Även om Mark- och miljööverdomstolen i nästa månad ger klartecken för Göteborgs stad att bygga den nya låga Hisingsbron så kan Ale kommun ytterligare fördröja brobygget genom att fortsätta att överklaga också detaljplanen för den nya älvbron.

Det räcker alltså inte om Göteborgs stad får klartecken från Mark- och miljööverdomstolen att det är OK att bygga den nya lägre älvbron.

Ale kommun kan ännu fortsätta att överklaga själva detaljplanen för bron.

Paula Örn är kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Ale kommun.

– Problemet med en ny väsentligt lägre bro kan medföra att gods som i dag går med båt upp för älven, istället lastas om och rullar på järnväg och med långtradare. Järnvägen och 45:an har lägre kapacitet än båttrafiken, menar Paula Örn

Nu inväntar Ale kommun och Göteborgs stad slutbesked från Mark och miljööverdomstolen, samt då länsstyrelsens beslut om detaljplanens överklagande.

Efter det så går Ale kommun vidare eller så lägger man ner överklagandet av nya Hisingsbrons detaljplan.

Men det är Ale som är i centrum här och inte göteborgsregionen menar Paula Örn.

– För Alepolitikerna är det naturligtvis viktigast att driva Alemedborgarnas och Aleföretagarnas intressen, säger hon.