#flykt

Migrationsverkets personal under hård press

1:42 min

Personalen på Migrationsverket har en allt mer pressad arbetssituation, där också hot och våld förekommer. Fackförbundet Statsanställdas förbund slår nu larm.

Antalet rapporter om hot, våld och självmordsförsök vid Migrationsverkets lokaler ökar. I hela landet har Migrationsverkets personal skrivit 1021 incidentrapporter fram till och med den sista augusti i år, nästan dubbelt så många som förra året.

Enligt Thomas Mårtensson, huvudskyddsombud för ST på Migrationsverket region väst, har antalet medarbetare som inte mäktar med sitt arbete accelererat de senaste veckorna, delvis beroende på det stora antalet asylsökande som nu kommer till Sverige och Göteborg.

Migrationsverket har inte hunnit rusta upp sig inför den arbetsbelastning som är nu, menar Thomas Mårtensson, men att anställa fler är inte lösningen på arbetsmiljöproblemen.