Forskning

Livsstil avgör livslängd

1:49 min

En ökande andel av världens dödsfall orsakas av faktorer som vi människor själva kan påverka. 
Det visar en ny studie som bland annat Sahlgrenska akademin ligger bakom. 
Rökning, dålig kost och högt blodtryck är i dag de vanligaste riskfaktorerna för dödsfall runt om i världen.

Riskfaktorerna har under de senaste 25 åren ändrats kraftigt. 1990 var dödligheten störst på grund av fattigdom och näringsbrist. Nu dör folk i förtid oftast av överflödskonsumtion.

- Allt eftersom fattigdomen minskar och folk får det bättre ställt och kommer tillrätta med dålig hygien så ökar andra faktorer i betydelse i stället, säger Lars Barregård, professor och överläkare på Sahlgrenska Akademin.

Att många av riskfaktorerna bakom världens dödsfall är möjliga att påverka ser forskarna som något positivt. En stor andel dödsfall kan undvikas med förebyggande insatser och en hälsopolitik som gynnar en god kost och framförallt minskad rökning.

- Tobaksindustrin är stark och andelen rökare ökar i den delen av världen som tidigare var fattig, i Kina, till exempel. Och det här går ju att motverka med politiska medel. Man kan också försöka påverka befolkningens vanor när det gäller kosten. Det är viktigt att man äter frukt och grönt, fibrer och hellre väljer fisk än kött. 

Men det är inte enbart vår egen livsstil som orsakar dödsfall. Även luften vi andas spelar en stor roll.

- Av yttre miljöfaktorer i världen är luftföroreningar en viktig faktor. Det gäller luftföroreningar från trafik men även när man eldar med kol och ved inomhus i tredje världen. Det drabbar framförallt kvinnor och barn som kan få lunginflamation och lungcancer. Och det är också något som myndigheter kan påverka.