Inte längre lika trångt på Orustfärja

1:13 min

Det som verkar omöjligt att lösa i Göteborgs skärgård gick bra på Orust: Färjan Gullmaj, som går mellan Svanesund och Kolhättan, är nu betydligt mindre trång. 

Det var Bengt Torstensson, socialdemokratisk politiker på Orust, som slog larm när både han själv och andra Svanesundsbor tyckte att det blivit för trångt ombord på de fullpackade färjorna.

Själv brukade han ta bilen ombord, men han reagerade också på att funktionshindrade hade svårt att ta sig fram på färjan:

– Då såg man ju att det var väldigt trångt. Det var ju fem filer, så om man kunde få upp dörren, så slog man dörren i bilen vid sidan om.

Och det skulle alltså bli bekymmer för den som är funktionshindrad?

– Ja, man kunde inte inte ta sig förbi bilarna, för det var för trångt.

Bengt Torstensson vände sig alltså till kommunens säkerhetssamordnare Magnus Edenmyr, som höll med. Och efter några samtal till Trafikverket, blev färjan ommålad. Och betydligt säkrare.

– Nu är det fyra filer och människor kan ta sig fram och tillbaka utan olägenhet, berättar Bengt Torstensson.

Följden har förstås blivit att det får plats färre fordon ombord på färjan. Men han tycker ändå att säkerheten ombord är viktigast i det här fallet.

– Säkerheten är ju a och o. Så får kapaciteten komma därefter.

Men det finns en baksida som Bengt Torstensson också tänker be säkerhetssamordnaren att ta itu med: Vid färjeläget i Kolhättan får busspassagerare, som stiger av bussen för att gå ombord på färjan, ibland gå flera hundra meter i trafiken om bussen hamnar långt bak i en kö.

– Människor går på vägen och bilar ska försöka ta sig förbi. De lever väldigt riskfyllt.