Göteborg faller i ranking över företagsklimat

Företagsklimatet i Göteborg har försämrats enligt företagen själva. Det svarar 218 Göteborgsföretag som har deltagit i en enkät gjord av Svenskt Näringsliv.

På en skala från ett till sex, där ett är dåligt och sex är utmärkt, får Göteborgs företagsklimat 2,9 i betyg. Samtidigt har företagsklimatet i Sverige som helhet förbättrats.

Det betyder att Göteborg faller tillbaka i rankingen över Sveriges kommuner från plats 167 till plats 182 och tappar 15 placeringar.