Migrationsverket

Försöker lösa arbetsmiljöproblemen

1:32 min

Personalen på Migrationsverket har en allt mer pressad arbetssituation, där också hot och våld förekommer. Nu försöker man hitta lösningar som ska stävja problemen.

- Vi jobbar med att utöka arbetstiderna och ha en annan typ av arbetstidsförlängning så att vi kan använda våra lokaler fler timmar på dygnet och minska koncentrationen av medarbetare och sökande i våra lokaler, säger Fernando Alvarez, chef för arbetsgivarenheten på Migrationsverket.

Det var i förra veckan som fackförbundet ST slog larm om att antalet rapporterom hot, våld och självmordsförsök i och vid Migrationsverkets lokaler ökar. Fram till och med den sista augusti i år hade Migrationsverkets personal skrivit 1021 incidentrapporter, nästan dubbelt så många som förra året.

- Jag ser att cheferna än så länge kan hantera situationen, säger Fernando Alvarez.

Att antalet incidenter har fördubblats sedan förra året, vad tyder det då på?

- Det kan ju vara så att vi anmäler fler incidenter eftersom vi har pratat med våra medarbetare om vikten av att rapportera så att vi kan arbeta proaktivt, säger han.

Migrationsverket rekryterar nu mer personal för att möta det ökade antalet flyktingar som söker sig till dem men eftersom Migrationsverkets lokaler är underdimensionerade för den som personal som behövs tittar Migrationsverket nu alltså också på att förändra arbetstiderna för att kunna fördela personal och de som söker sig till dem över fler av dygnets timmar. Fernando Alvarez inser att det är något som inte alla upplever som positivt men han anser att det är nödvändigt.

- I slutändan måste vi ta ställning, säger han. Vill vi förbättra arbetsmiljön måste vi vidta åtgärder. De kanske inte är så populära men de säkerhetsställer att arbetsmiljön blir bättre.