#flyktvägen

Hansson: Människor på flykt - en utmaning för oss göteborgare

2:19 min

– Dagens flyktingström kräver en kraftansträngning av oss medborgare, skriver Kjell Åke Hansson, programchef för P4 Göteborg i en kommentar. P4 Göteborg har mött människor som tagit sig hit med livets som insats.

Göteborg har alltid varit en del av världen. Och nu är vi det mer än någonsin.

Inte sedan andra världskriget har flyktingströmmarna i Europa varit så stora. Det kommer att påverka alla städer i Europa - också Göteborg.

Det är ingen tvekan om att vi just nu ser ett skeende i världshistorien som är alldeles unikt i vår tid och som kommer att få följder för lång tid framöver. Följder som vi kanske ännu inte helt kan överblicka, vare sig globalt eller lokalt.

Därför fördjupar vi från och med idag vår lokala rapportering om den pågående flyktingkrisen. Och vi börjar med det som allting egentligen handlar om: Människorna. 

P4 Göteborgs reportrar Josipa Kesic och Michael Verdicchio har gjort en rad intervjuer med många människor på flykt runt om i Europa.

De har träffat ensamma flyende barn. De har chattat med människor i Europa och Mellanöstern. De har tagit del av dagböcker som skildrar flykten över havet. De har mött desperata människor på centralen i Köpenhamn, den eftermiddag och kväll då många försökte ta sig över till Sverige. De har följt med andra flytkingar ända in till handläggarnas kontor på Migrationsverket.

De har också talat med vittnen till hur transporterna fixas, där aktörerna ömsom kallas för smugglare och ömsom för hjältar. De har talat med enskilda organisatörer och frivilliga hjälparbetare.

På vår webbsida, i radion och via sociala medier kommer Josipa och Michael de kommande två veckorna att berätta om alla dessa människor i en rad angelägna och gripande reportage.

I våra olika program ger vi samtidigt andra perspektiv på flyktingfrågan, genom intervjuer med forskare, läkare, politiker och debattörer - och inte minst genom dig som lyssnar och följer oss, och som har egna erfarenheter och synpunkter.

Göteborgs 400-åriga historia är fylld av berättelser om människor som kommit hit från andra länder, etablerat sig - säkert inte utan besvär - och till slut blivit en helt avgörande positiv faktor för Göteborgs utveckling och välstånd. Staden hade inte varit vad den är idag utan flyende skottar och holländska gästarbetare, för att nämna några välståndsbyggare.

Nu tar Göteborg återigen akut emot nya människor på flykt, precis som tusentals andra städer i Europa gör. Det är inte okomplicerat. Det kräver en kraftansträngning av oss medborgare, av våra lokala politiker och av frivilligorganisationerna.

Hur ska vi förhålla oss till alla de nya människor som flyttar hit, människor som har upplevelser i bagaget som många av oss inte ens kan föreställa oss i vår vildaste fantasi? Vågar vi möta deras blickar? Vågar vi bejaka deras vilja att etablera sig här och bli en del av vår utveckling och framtid? Vågar och vill vi vara medmänniskor och verkligen lyssna till deras berättelser?

P4 Göteborgs publicistiska uppdrag – som ett viktigt, oberoende mediehus i Göteborg – är att genom de många rösterna skildra, kommentera och diskutera det som just nu sker. Vi hoppas att du vill lyssna och ta del.

I det uppdraget kommer vi att sätta människan i centrum. Den okränkbara människan, den som har rätt att fly från krig och misär. Men vi ska också skildra och granska den samhällsförändring som sker och den debatt som finns.

Frågan om invandringens effekter och storlek är just nu den skarpaste skiljelinjen i svensk politik. Det är inte givet hur migrationsfrågorna kommer att hanteras i framtiden. Samtidigt har vi en akut humanitär kris framför ögonen, som kräver ställningstagande här och nu av oss alla.

Vill du få större förståelse och kunskaper om vad som händer just nu - lyssna på vår reportageserie i radion och följ oss på vår websida från och med idag. Och har du synpunkter eller förslag: hör av dig via mejl.

Den 30 september rundar vi av vår reportageserie med en stor, direktsänd hearing från Frölunda kulturhus, med rubriken ”Människor på flykt – hur påverkas Göteborg?”

Kjell Åke Hansson
kjell-ake.hansson@sr.se  
Programchef Sveriges Radio P4 Göteborg