Fler kontroller under hummerpremiären

Dålig respekt för hummerregler ökar behovet av fisketillsyn därför blir det fler kontroller under hummerpremiären.

Därför kommer sjöpolisen, kustbevakningen och länsstyrelsen tillsammans utföra riktade kontroller när hummerfisket har premiär på måndag den 21 september.

I år har hittills 147 misstänkta brott mot fiskelagen anmälts av länsstyrelsen där de flesta handlar om illegala fiskeburar, sedan 2006 har överträdelserna ökat.

Länsstyrelsen meddelar också att amerikansk hummer har påträffats i svenska vatten under senare år. Därför vill de att allmänheten som ska ut och fiska hummer rapporterar fynd av den till Sveriges lantbruksuniversitet.

Enligt myndigheten utgör den amerikanska hummern ett potentiellt hot mot det svenska beståndet då den kan sprida sjukdomar och hybridisera med inhemsk hummer.